Om advokatbyrån

Varför ska man anlita en advokat? 

Om du behöver juridisk hjälp eller rådgivning kan det vara en god idé att anlita en advokat. En advokat, till skillnad från en jurist i allmänhet, är medlem av Advokatsamfundet och måste följa de advokatetiska reglerna. När du anlitar en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som ombud, ska du kunna känna dig säker på att ombudet alltid ser till dina intressen. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag. 

Mer om vad Advokaterna Björnwid & Odebäck kan göra för dig

Är du misstänkt för brott och behöver en försvarsadvokat?

Är du kallad till polisförhör och rättegång i egenskap av misstänkt, kan vi förordnas som offentlig försvarare för dig. Vi tar försvararuppdrag i hela södra Sverige men har huvudsakligen uppdrag från tingsrätterna i Kristianstad, Karlskrona, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Är du utsatt för brott och behöver ett målsägandebiträde?

Är du kallad till polisförhör och rättegång i egenskap av målsägande, kan vi förordnas som målsägandebiträde för dig. Vi tar målsägande uppdrag i hela södra Sverige men har huvudsakligen uppdrag från tingsrätterna i Kristianstad, Karlskrona, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Är du anklagad för avtalsbrott eller har fått skadeståndskrav riktat mot dig?

Är du anklagad för avtalsbrott som småföretagare eller privatperson, och har något riktat skadeståndskrav mot dig, för vi din talan mot motparten. Vi hjälper dig att processa i tvistemål. Vår roll är att stötta dig genom hela processen. Vi hjälper dig även med att ansöka om rättskydd eller rättshjälp. Vi tar tvistemål i hela södra Sverige men arbetar huvudsakligen med tvistemål i Kristianstad, Karlskrona, Älmhult, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Vill du ansöka om ensam vårdnad för dina barn? 

Är du orolig för dina barns bästa hjälper vi dig att processa om barns vårdnad, boende och umgänge. En vårdnadstvist är många gånger uppslitande och vår roll är att stötta dig genom hela processen. Vi hjälper dig även med att ansöka om rättskydd eller rättshjälp. Vi tar vårdnadsmål i hela södra Sverige men arbetar huvudsakligen med vårdnadsmål i Kristianstad, Karlskrona, Älmhult, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Vill du ansöka om att dina barn ska bo hos dig? 

Är du orolig för dina barns bästa kan du ansöka om att dina barn ska bo hos dig. Vi hjälper vi dig att processa om barns boende. En vårdnadstvist är många gånger uppslitande och vår roll är att stötta dig genom hela processen. Vi hjälper dig även med att ansöka om rättskydd eller rättshjälp. Vi tar vårdnadsmål i hela södra Sverige men arbetar huvudsakligen med vårdnadsmål i Kristianstad, Karlskrona, Älmhult, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Vill du ansöka om umgänge med dina barn? 

Om dina barn bor hos deras andra vårdnadshavare har dem i de allra flesta fall rätt till umgänge med dig. Vi hjälper dig att processa om barns umgänge. En vårdnadstvist är många gånger uppslitande och vår roll är att stötta dig genom hela processen. Vi hjälper dig även med att ansöka om rättskydd eller rättshjälp. Vi tar vårdnadsmål i hela södra Sverige men arbetar huvudsakligen med vårdnadsmål i Kristianstad, Karlskrona, Älmhult, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Behöver du hjälp med bodelning?

Är du nyskild och vill ha hjälp med bodelning, kan vi vara ombud för dig. Vi arbetar även som bodelningsförrättare.  Vi tar bodelningsuppdrag i hela södra Sverige men arbetar huvudsakligen med bodelningar i Kristianstad, Karlskrona, Älmhult, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bodelningsförrättare.