Bodelning

Är du nyskild och vill ha hjälp med bodelning, kan vi vara ombud för dig. Vi ger dig råd vid bodelning och i frågor som kan uppkomma vid separation som t.ex. vem av er som har rätt bo kvar i den gemensamma bostaden. Vi åtar oss gärna uppdrag som ombud i tvister som uppkommit med anledning av en separation. Vi kan då företräda dig hos bodelningsförrättare eller i domstol. Processen går till som så att vi går igenom de olika praktiska stegen men även vilka rättigheter och skyldigheter som man har enligt lag. Vi finns här för dig genom processen.

Advokat på Advokatfirman Ingrid Björnwid anlitas även som bodelningsförrättare och har då en opartisk roll baserad på ett förordnande från domstol.

Vi tar bodelningsuppdrag i hela södra Sverige men arbetar huvudsakligen med bodelningar i Kristianstad, Karlskrona, Älmhult, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal.