Brottmål

Försvarsadvokat – Om du är misstänkt för brott

Som misstänkt för brott som kan leda till fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Begär alltid en försvarare så tidigt i processen som möjligt.

Du kan välja vem som ska vara din försvarsadvokat. Om du vill önska advokat från Advokaterna Björnwid & Odebäck uppge advokaten Ingrid Björnwids namn till polis, åklagare, domstol eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Advokaterna Björnwid & Odebäck har mångårig erfarenhet inom området brottmål och har stor kunskap om hur dessa ärenden hanteras hela vägen från polisanmälan till sista rättegångsdagen. Som din försvarare är det vår roll att vara med på polisförhör, besöka dig på häktet samt försvara dig vid en eventuell rättegång. Det är försvararens roll att se till att alla dina rättigheter tillvaratas på absolut bästa sätt under hela rättsprocessen. Som din försvarare bevakar vi att dina rättigheter tas tillvara och tillsammans med dig skapar vi en försvarsstrategi utifrån just din situation

Vi tar försvararuppdrag i hela södra Sverige men har huvudsakligen uppdrag från tingsrätterna i Kristianstad, Karlskrona, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Välkommen att kontakta oss.

Målsägandebiträde – Om du är utsatt för brott

Om du blivit utsatt för ett brott kan tingsrätten besluta att ett målsägandebiträde förordnas för dig. Målsägandebiträde är ett juridiskt ombud som tillvaratar dina rättigheter som brottsoffer och hjälper dig under polisutredningen samt inför och under rättegången. Som ditt målsägandebiträde upprättar vi skadeståndskrav och driver skadeståndstalan mot gärningsmannen.

Du kan som brottsoffer själv välja vem du önskar förordnas till ditt målsägandebiträde. Om du vill önska någon från Advokaterna Björnwid & Odebäck som ditt målsägandebiträde uppge antingen Ingrid Björnwids eller Anna Odebäcks namn till polis, åklagare, domstol eller kontakta oss så hjälper vi dig. Kostnaden för målsägandebiträdets arbete betalas av staten.

Är du kallad till polisförhör och rättegång i egenskap av målsägande, kan vi förordnas som målsägandebiträde för dig. Vi tar målsägande uppdrag i hela södra Sverige men har huvudsakligen uppdrag från tingsrätterna i Kristianstad, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Välkommen att kontakta oss.