Medarbetare

Ingrid Björnwid och Anna Odebäck sätter stort värde i att du som klient ska känna dig trygg och förberedd i varje del av rättsprocessen. Välkommen till Advokaterna Björnwid & Odebäck.

Ingrid Björnwid

ingrid@advokatabo.se

Ingrid har studerat på juristlinjen vid Lunds Universitet. Efter att hon erhöll sin jur kand examen, arbetade hon först inom försäkringsbranschen innan hon bestämde sig för att bli advokat. Efter tingstjänstgöring vid Värnamo tingsrätt, arbetade hon som biträdande jurist på advokatbyrå. 1997 blev hon antagen som medlem i Sveriges Advokatsamfund. Hennes samlade arbetslivserfarenhet i juridikens värld spänner över ca 30 år. Hon har mångårig erfarenhet av både brottmål och tvistemål och har därmed stor processvana i domstolarna. Sedan 2018 är hon Notarius Publicus i Kristianstad. 

Anna Odebäck

anna@advokatabo.se

Anna är utbildad vid Uppsala Universitet med en jur kand examen från 2001. Hon har arbetat på Migrationsverket och därefter på Regeringskansliet. Anna har erfarenhet av utlänningsrätt och minoriteters rättigheter på såväl nationell som internationell nivå. Hon har därtill arbetat i två statliga utredningar gällande lagändringar i socialtjänstlagen för att stärka individers rättigheter. Anna har även erfarenhet av arbete inom Advokater utan Gränser samt brottsofferstödjande verksamhet vid Stockholmspolisen. Anna är bitr. Notarius Publicus.

Toto