Notarius Publicus

Advokat Ingrid Björnwid har av Länsstyrelsen förordnats som Notarius Publicus i Kristianstad. Anna Odebäck är bitr. Notarius Publicus.
Ring oss på 044-100780 eller mejla oss på info@advokatabo.se om du har frågor kring detta.

Det vi kan vara behjälpliga med är bl a följande.

APOSTILLE
Apostille är ett dokument utformat i enlighet med en internationell konvention.
Detta dokument stämplas med Notarius publicus sigill och häftas ihop med ett originaldokument.
Det krävs således en originalhandling alternativt en kopia som t ex Skatteverket eller annan Notarius publicus har intygat överensstämmer med originalhandlingen för att denna ska kunna förses med apostille.

Kostnad 500 kr/apostille

BESTYRKANDE AV KOPIA
Bestyrkande av kopia, eller s k vidimering, är vanligast gällande kopior av pass och betyg inför studier eller arbete utomlands. Originalhandlingen ska medtas.

Kostnad 300 kr/stämpel

BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFT
Bestyrkande av underskrift är vanligast t ex vid undertecknande av fullmakt, inbjudan för person som söker visum för Sverige, levnadsintyg, firmateckningsrätt, köp och sälj av fastighet m m. Medtag giltig identitetshandling t ex pass, körkort, id-kort.
Jag åtar mig inte att upprätta fullmakt som ska gälla i annat land.
När det gäller inbjudan måste man själv ta med Migrationsverkets formulär enligt länk.

Kostnad 300 kr/stämpel

MINDERÅRIGS RESA UTAN FÖRÄLDRAR
Det förekommer att flygbolag, resebolag och hotel kräver intyg att barn får resa utan sina vårdnadshavare. Medtag de intyg som behöver skrivas under och bevittnas jämte giltiga pass.

Kostnad 300 kr/stämpel

LOTTDRAGNING
Som Notarius publicus kan jag bistå med att som oberoende dra lott i olika sammanhang.
Uppgift om kostnad beror på uppdragets omfattning.

BANKFACK
Som Notarius publicus kan jag bistå med att vara med vid öppnande av bankfack och intyga bankfackets innehåll. Uppgift om kostnad beror på uppdragets omfattning.

ADOPTIONER
Adoptioner innebär oftast ett mycket stort antal dokument som ska bestyrkas och bindas ihop. Fast pris kan därför inte lämnas utan beror på hur mycket tid som behövs läggas ner.

BETALNING
Privatpersoner kan betala med Swish eller med bankkort.

Företag kan betala med faktura.