Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge med barn

Advokaterna Björnwid & Odebäck åtar sig uppdrag gällande vårdnad, boende och umgänge om barn. Vid en tvist om vårdnad av barn eller umgänge med barn har vi ett inledande möte och går igenom vilka omständigheter som föreligger. Vi går även igenom den juridiska processen och ger råd utifrån din specifika situation. Tillsammans kommer vi överens om en framtida strategi och vilka rättsliga åtgärder som ska vidtas.

I Sverige är huvudregeln att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Det förekommer även att en av föräldrarna har ensam vårdnad om barnet. En vårdnadstvist handlar vanligen om vem som ska ha vårdnaden, vart barnen ska bo samt hur umgänget mellan barn och föräldrar ska se ut.

I vårdnadsmål finns det möjlighet att söka rättsskydd eller rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter att få ekonomiskt stöd. Vi hjälper även till med att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

Vi tar vårdnadsmål i hela södra Sverige men arbetar huvudsakligen med vårdnadsmål i Kristianstad, Karlskrona, Älmhult, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal.