Tvistemål

Advokaterna Björnwid & Odebäck anlitas regelbundet som ombud vid tvisteprocesser i domstol. Ett tvistemål kan innebära allt från överklagande av ett beslut från en myndighet eller en tvist mellan privatpersoner, till en avtalsrättslig tvist mellan bolag.

Vi hjälper dig att processa i tvistemål och vår roll är att stötta dig genom hela processen. Vår rådgivning omfattar inte bara själva domstolsprocessen utan även vilka strategiska överväganden som bör göras. Vi biträder även vid skriftväxling, förlikningsförhandlingar och andra frågor som är hänförliga till tvisten.

Vi hjälper dig även med att ansöka om rättskydd eller rättshjälp. I tvistemål är det alltid bra om du på förhand har gjort en kontroll med ditt försäkringsbolag om du har en gällande rättsskyddsförsäkring, detta oavsett om du är privatperson eller företagare.

Vi tar tvistemål i hela södra Sverige men arbetar huvudsakligen med tvistemål i Kristianstad, Karlskrona, Älmhult, Växjö, Hässleholm och Stockholm.

Välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal.